Daily Scrum

Hlavním cílem denního scrumu je synchronizace vývojového týmu a vytvoření efektivního plánu tak, aby se tým co nejvíce přiblížil cíli sprintu. Na konci schůzky by každý z týmu měl vědět na čem bude pracovat a kde bude nejvíce platný. Důležitý je celkový pohled. Je dobré, si vždy ověřit jestli stíháme dokončit vše co jsme si pro iteraci naplánovali. Pokud ne, tak upravit transparentně plán tak, aby tým doručil maximální hodnotu pro byznys s ohledem na cíl sprintu.

Forma denní schůzky je na členech vývojového týmu. Doporučený formát jsou 3 otázky:

  • Co jsem dokončil včera, abych pomohl týmu splnit cíl sprintu?
  • Co dokončím dnes, abych pomohl týmu splnit cíl sprintu?
  • Vidím nějakou překážku, která mě nebo týmu brání ve splnění cíle sprintu?

Následovat může diskuze, které se mohou zúčastnit všichni nebo jen zainteresovaní lidé. Daily Scrum je otevřená schůzka a může se jí účastnit kdokoliv, koho tyto informace zajímají, nicméně mluvit by měli jen členové týmu.

Je potřeba si uvědomit, že Daily Scrum bude dávat smysl jen v případě, že tým pracuje na stejné věci. Pokud každý v týmu dělá na něčem jiném, co s ostatními nemá žádnou interakci, nevzniká potřeba se synchronizovat. Vedlejším benefitem může být sdílení znalostí a šíření know how.

Obvykle netrvá déle než 15 minut a probíhá každý den ve stejný čas a na stejném místě. Většinou ve stoje před tabulí nebo televizí, kde je vidět progres, ale vždy záleží na kontextu. Je dobré, vizualizovat aktuální stav byznys požadavků (user story) v iteraci.  Rozdělit si je na menší úkoly, které se dají splnit za jeden den a členové týmu na nich mohou spolupracovat. Je pak dobře vidět, když se tým někde zasekne a potřebuje pomoct.

Nejčastější chyba je, že se schůzka změní ve status meeting, který slouží ke kontrole lidí zda pracují, kde se reportuje vlastníkovy produktu nebo nadřízenému na čem jednotlivý členové týmu dělali. Další chybou může být že vlastník produktu sklouzne k micromanagementu lidi neboli rozdává úkoly přímo členům týmu.

Jednoduchá metoda, jak poznat jestli tým nesklouzává k reportingu je, pozorování očního kontaktu a počtu interakcí. Když všichni mluví k jedné osobě, zaměřují se více na to, co dělali a členové týmu mezi sebou moc nereagují, jde spíše o status meeting.