Postřehy z konference Projektový Management 2018 ve Zlíně

Byl to pro mě první ročník na Konferenci PM ve Zlíně. Musím se přiznat, že jsem byl příjemně překvapen, jak kvalitou přednášek, tak i kvalitou workshopů a celkovou organizaci konference. Ukázalo se, že jak se svět zrychluje a digitalizuje, tak se projekty stávají komplexnejší, což klade nové výzvy na projektový management. Trendem posledních let je agilní řízení projektů a toto téma bylo dominantní i ve Zlíně.

Společným poselstvím většiny přednášek bylo varování, že než se pustíme do nějaké změny (agilní transformace), musíme vědět proč. Zamyslet se a identifikovat problémy, které nás skutečně trápí a které chceme změnou či transformací vyřešit. Nedělat agilní transformaci jen proto, že je to trendy a že to dělají všichni okolo. Pokud nevíte, co od změny očekáváte, nikdy nebudete vědět, zda nový způsob práce je pro vás lepší než ten starý.

Zuzana „Zuzi“ Šochová se věnovala tématu Agilní Leadership, který není jenom o manažerech. Protože manažer je role, ale agilní leadership je mindset. Zdůraznila, jak je důležité koukat na systém z nadhledu a nezaměřovat se na jednotlivce ale právě na celý systém. Každá firma by se měla zamyslet nad tím, co by se stalo, kdyby tady zítra nebyla? Jakou hodnotu vlastně vytváří pro své okolí?

V panelové diskuzi se mimo jiné otevřelo téma, jak reagují zákazníci na agilní způsob řízení projektů? Z diskuze vyplynulo, že ne všichni zákaznici jsou ochotní nebo mají možnosti se zapojovat a dávat zpětnou vazbu tak často, jako je u agilních projektů potřebné. Komplikace často nastávají během spolupráce se státní správou nebo farmaceutickými firmami, které jsou vázány přísnými normami. Nicméně je potřeba se naučit se zákazníky pracovat a jak říká Zuzka: “Je potřeba si svého zákazníka vychovat”. Příkladem mohou být severské země, kde mají agilní kouče i ve statní správě.

Výborná a praktická byla přednáška od Zděnka Macháčka na téma Jak (ne)dělat agilní transformaci. Zdůraznil, jak je důležité každou změnu správně a včas komunikovat. Jak je důležité do změny zapojovat lidi, kterých se to týká. Když připravujeme změnu v úzkém kruhu lidí (například čtvrt roku), a potom ji chceme předat týmu na hodinovém meetingu, tak to většinou vede k nepochopení myšlenky, protože týmu chybí myšlenkový pochod, který probíhal po celou dobu přípravy změny. Tým pak potřebuje nějakou dobu, aby se se změnou srovnal

Další myšlenka, která zazněla, je, že na agilní transformaci neexistuje univerzální návod. To, co funguje u jednoho, nemusí fungovat u druhého. Příklad toho může být Spotify. Z jeho pěkného videa se spousta lidí inspiruje, ale je potřeba si uvědomit, jaké podmínky a produkt Spotify na začátku mělo. Nejde všechno beze smyslu zkopírovat a čekat, že to bude fungovat. Nicméně když se do transformace pustíme a máme ujasněné proč jí děláme, tak je dobré na nic nečekat.

Zajímavé workshopy:

  • Seřaďte se!
  • Průmyslová špionáž – hra o komunikaci s Legem
  • Agilní vývoj s papírovými vlaštovkami